fbpx

Játékszabályzat és Adatvédelmi tájékoztató

A, Nyereményjáték!” nyereményjáték szervezője a Hedon, amely teljes körűen felelős a játék lebonyolításáért.

1. A nyereményjáték időtartama. A nyereményjáték 2021.Május 20-án, 13:00 órától 2021. Május 27-én 13:00 óráig tart. 2021. május. 27 napján 17:00 órakor a kommentelők közül, kerül az adott nyeremény kisorsolásra.

2. Nyereményjáték menete 2021. május 20, napon egy kérdés kerül ki az Hedon Facebook oldalára( Hedon Express Utazási Iroda | Facebook). A Résztvevőknek a kérdések megválaszolására a következő csütörtökig, van mód. A válaszokat a jelzett napokon 13.00 órakor legyűjtjük, majda  kommentelők között sorsolás keretén belül ajándékokat sorsolunk ki. 2021. május 27-én kerül kisorsolásra a főnyeremény a teljes játékidő alatt, a kommentelők között.

3. Résztvevők
• A Játék elérhető a Hedon. Facebook oldalán. Bármely Résztvevő jogosult a részvételre, akik ezeken a csatornákon értesültek a Játékról.
• A játékban való részvétel a játék jelen játékszabályzatában rögzítettek automatikus elfogadását jelenti. Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Hedon, valamint további, a nyereményjáték-szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, az említettek munkatársai és azok közeli hozzátartozói.

4. Nyeremények Az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
•2021. május 20-27. között beérkezett kommentelők között: Hedon vásárlási utalvány.
•2021. május 20-27. között beérkezett kommentelők között: 1 db Google Chromecast 3.

2021. május hónapban a meghirdetett indulási időpontok közül a nyertes által választott dátumon a szabad helyek függvényében.

Amennyiben már nem állnak rendelkezésre szabad helyek, a Hedon. javaslatot tesz egyéb utazás lehetőségére. A nyeremény készpénzre nem váltható, illetve más személyre nem ruházható át! A leírtakon felüli módosítás árkülönbözet megfizetése esetén lehetséges.

5.Nyertes sorsolása
A sorsolásra a jelzett dátumokon és időpontokban kerül sor, a random. orgwebsite-on generált véletlenszerű számsegítségével. A sorsolást a igazgató által kijelölt három tagú bizottság ellenőrzi, melyről jegyzőkönyv kerül felvételre.

6.Nyertesek értesítése
A nyerteseket az általuk megadott Facebook profilon  értesítjük, a sorsolást követő 3 napon belül.

7.Adófizetés és egyéb költségek A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.

8.Nyeremények átvétele. Az átvétel személyesen történik, a szervező és a nyertes között egy előre egyeztetett Hedon irodában. A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen.

9.Adatkezelés
A Szervező nem felelős a valótlanul, hiányosan, hibásan megadott elérhetőségi adatokból eredő következményekért. Amennyiben a Játékban résztvevő az általa megadott elérhetőségen nem elérhető, az a Játékból történő automatikus kizárással jár. Résztvevő a Játékban való jelentkezésével elismeri és hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai megfelelnek a valóságnak. Amennyiben csalásgyanúja merül fel egy résztvevő adataival kapcsolatban, úgy az a Játékból való kizárást eredményezi. Résztvevő elfogadja és hozzájárul, hogy a játékban való részvétel csak valóságnak megfelelő névvel lehetséges. A résztvevő jelentkezésével feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatai a Szervező/Közreműködő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező –esetleges írásbeli törlésinyilatkozata kézhezvételéig –minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélküla Játék lebonyolítása céljából kezeljék. A résztvevő a Játékban való jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy Szervező/Közreműködő a résztvevő részére marketing célú üzeneteket küldjön e-DM formájában. Szervező/Közreműködő résztvevő adatait harmadik félnek nem adja át, azokat bizalmasan kezeli. A Szervező/Közreműködő garantálja, hogy a személyes, valamint különleges adatokat a személyes adatokvédelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik. Az adatkezelést és az adatfeldolgozást a Szervező végzi. A résztvevő jelentkezésével tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket a Szervező, egyidejű értesítés mellett bármikor egyoldalúan módosíthatja, illetve a játékot bármikor különösebb indoklás nélkül megszüntetheti. Kiváltképp akkor, ha Szervező/Közreműködőben csalás, vagy visszaélés gyanúja merül fel.

    Keresés

        Hedonexpress